Oferta

Księgowość

 • Opracowanie i wdrożenie zakładowego Planu Kont oraz instrukcje obiegu dokumentów
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji ryczałtowej
 • Rejestry podatkowe
 • Rozliczanie PIT, CIT, VAT
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Sporządzanie planu amortyzacji, prowadzenie ewidencji, środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych

Kadry i płace

 • Rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS
 • Sporządzanie list płac
 • Sporządzanie deklaracji ZUS
 • Przygotowywanie raportów RMUA dla ubezpieczonych
 • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
 • Rozliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników
 • Prowadzenie akt osobowych
 • Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych
 • Zaświadczenia

Obsługa prawna przedsiębiorstw

Obsługa prawna przedsiębiorstw realizowana jest w oparciu o wieloletnią współpracę z kancelarią Radcy Prawnego.

Inne usługi

 • Doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania działalności
 • Pomoc w zakresie zakładania działalności gospodarczej
 • Rozliczenia związane ze zwrotem VAT za materiały budowlane
 • Reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS w oparciu o udzielone pełnomocnictwo
 • Odbieranie dokumentów z siedziby klienta.
JNS-Tax ul. K.Potockiej 21/4
60-211 Poznań
601-570-016